District Needs & Collection Center

ജില്ലകളിലെ ആവശ്യങ്ങള്‍

DistrictItems requiredContacts & Collection points
Ernakulam - എറണാകുളം

Cooking utensils and dining utensils like plates, containers, spoon etc.
Undergarments for gents and Ladies
Footwears
Mugs buckets
candles matchsticks
basic household like chairs tables etc

all materials will be collected at Regional Sports center kadavantara till 6:00 PM on 16th August 2018
POC: 9809700000

Malappuram - മലപ്പുറം

School stationery kits, pen, pencil, notebooks
Inner wears for gents ladies and kids and sanitary napkins
Sarees, nighties, blankets, bed sheets,
toothpaste, toothbrush, tables, benches,toilet brushes, kerosin stove, dettol, candles, matchbox, bleaching powders, mosquito repellents, torch, first aid kits, ORS packets, washing soaps, bath sopas,
kitchen utensils.

All dresses should be unused .

Civil station, Malappuram

POC : DEOC- 0483 2736320 or 0483 2736326
Nilambur Thahasildar - 8547615900

Eranad Thahasildar -
8547615800

Kondotty Thahasildar -
8547618450

Ponnani Thahasildar -
8547615400

Palakkad - പാലക്കാട്

Mats
Tablets
Water
Mosquito nets
Tarpaulins

GODOWN in civil Station, Palakkad taluk

Idukki - ഇടുക്കി

1.Bed Sheet
2.Blanket
3.Towel
4.Saree
5.Lungi/Dothy
6.Shirt/T-Shirt
7.Nighty
8.Undergarments(Small,Medium,Large)
9.Vicks/Amrutanjan
10.Umbrella/Rain Coat
11.Slippers/Foot Wears
12.Gloves
13.Face Mask
14.Aluminium Pots
15 Steel Plates
16.Spoon
17.Bed,Bed Coat
18.Tooth Brush(Small, Large)
19.Tooth Paste
20.Bucket
21.Mug
22.Toilet Soap
23.Washing Soap
24.Washing Powder
25.Floor Cleaning Lotion
26.Dettol/Antiseptic-Lotion
27.Sanitary Napkin
28.Torch
29.LED Bulb
30.Candles
31.Sleeping Mat
32.Lighter/Matches
33.Broom
34.Gas Stove
35.Kids Dress
36.Kids Chappal/Shoes
37.Diaper
38 Floor Mat
39.School Bags
40.Tiffin Box
41.Water Bottle
42.Note Book
43.Instrument Box
44.Pen/Pencil
45.Electric Kettle/Flask
46.Pillow with Cover
47.Drinking Glass
48.Bowl(non plastic)
49.Mirror
50.Steel Utensils

FOOD ITEMS

1.Rice
2.Drinking Water
3.Baby Food
4.Green Gram
5.Ground Nut
6.Dhal
7.Salt
8.Coconut Oil
9 Sambar Powder
10.Turmeric Powder
11.Chilly Powder
12.Coriander Powder
13.Sugar
14.Tea Powder
15.Biscuit
16.Rusk
17.Coconut
18.Tinned Foods
19.Flour(Wheat,Maida,Rava,Rice)

Collectorate -04862233111
Devikulam -04865264231
Idukki -04862235361
Peerumade -04869232077
Thodupuzha -04862222503
Udumanchola -04868232050

Alappuzha - ആലപ്പുഴ

District Administration urgently in need of following for relief activities in Kuttanad area (return after use basis/or as contribution of expense towards rent/sponsorship basis) and those who are willing to offer may contact CA to Dist Collector at 9495929011

Motorized Boats - 5 nos
Non-motorized Boats - 5 nos
Life Buoys - 100 nos
Aska Lights - 6 nos
Chain Saws - 6 nos
Rain Coat - 100 nos
Gum boots - 200 pairs

General Requirements - Clothing, Groceries and Food Supplies, First Aid Medicines and Supplies, Hygiene and Wellness Supplies

Collection Point at Punnamada Finishing Point Alappuzha

Important Contacts:

District Emergency Operation Centre (Disaster Management Control Room)
04772238630
Dy. Collector (LA) & Nodal Officer (Relief Activities) - 9447453244
Confidential Assistant to District Collector - 9495929011
District Collector's Office: 0477-2251720

Tahsildar Cherthala - 0478-2813103 / 9447495004
Tahsildar Ambalappuzha - 0477-2253771 / 9447495005
Tahsildar Kuttanad - 0477-2702221 / 94477495006
Tahsildar Karthikappally - 0479-2412797 / 9447495007
Tahsildar Mavelikkara - 0479-2302216 / 9447495008
Tahsildar Chengannur - 0479-2452334 /9447495009

Wayanad - വയനാട്

There are more than 19000 inmates in Relief Camps in Wayanad. Rice required for a meal is more than 30 quintels. All who can donate Rice (boiled), pulses, condiments, tea powder, sugar, shallots, onion etc are humbly requested to direct it to our relief store at the below given address.

Requirements expands to:
▪Bedsheets
▪Pillow
▪Blankets
▪Nighties
▪Lungi
▪Bathing towel (Thorthu)

⬛ *Used Goods will not be accepted *

▪Tea/coffee powder
▪ORS packets/ electrolytes
▪Water purifying chlorine tablets
▪Dettol
▪Mosquitoe repellents/Odomos
▪Anti Septic lotion
▪Anti fungal powder
▪Bleaching powder/ lime powder
▪Baby Diapers
▪Adult Diapers
▪Sanitary napkins,
▪Toothpaste
▪Tooth brushes
▪Body soap
▪Washing soap
▪Candles
▪Match box

School Kit for kids:
▪School bag
▪Notebooks
▪Pencil box
▪Pens

District Collector
Civil Station
Kalpetta, Wayanad
Kerala - 673122

Please feel free to contact 9745166864,9746239313, 9745166864

Kannur - കണ്ണൂർ

-

- Irrity Taluk Office (Contact: Rilash 9645216958, 04902494910)
- Kannur Collectorate (Contact : Control Room - 9446682300, 04972700645)

Pathanamthitta - പത്തനംതിട്ട

.

കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം ഫോണ്‍ നമ്പര്‍:
കലക്ട്രേറ്റ്: 04682322515, 2222515, 8078808915

താലൂക്ക് ഓഫീസുകള്‍
കോഴഞ്ചരി: 04682222221
അടൂര്‍: 04734224826
കോന്നി: 04682240087
മല്ലപ്പള്ളി: 04692682293
റാന്നി: 04735227442
തിരുവല്ല:04692601303

Thiruvananthapuram - തിരുവനന്തപുരം

Help us to reach out to those affected by the recent floods in Kerala : RELIEF AND REHABILITATION.
From 15.08.2018 till 18.08.2018

Items needed:
▪Bedsheets
▪Sleeping mats
▪Blankets
▪Nighties
▪Lungi
▪Bathing towel (Thorthu)
▪Undergarments
▪Kids' garments

Used Goods will not be accepted. All dresses should be unused .

Packed Food:

▪Rusk (No Bread )
▪Biscuits (No cream biscuits )
▪Water (ONLY 20 ltrs cans )
▪Rice
▪Sugar
▪Salt

▪Tea/coffee powder
▪Pulses
▪Packed provisions
▪ORS packets/ electrolytes
▪Water purifying chlorine tablets
▪Dettol
▪Mosquitoe repellents/Odomos
▪Antiseptic lotion
▪Anti fungal powder
▪Bleaching powder/ lime powder
▪Baby Diapers
▪Adult Diapers
▪Sanitary napkins,
▪Toothpaste
▪Tooth brushes
▪Toilet soap
▪Washing soap
▪Candles
▪Match box

School Kit for kids:
▪School bag
▪Notebooks
▪Pencil box
▪Pen

NO CASH ACCEPTED ONLY IN KIND.

1) Additional District Magistrate, Thiruvananthapuram Collectorate
2nd Floor, Civil Station Building, Civil Station Road,
Kudappanakunnu, Thiruvananthapuram
District Emergency operation center (0471-2730045)

2) TVM Taluk office, East Fort, Near Sri Padmanabha Swamy Temple,
Thiruvananthapuram - 04712462006, 9497711282

3) Nedumangad Taluk Office, Nedumangad Town Road, Nedumangad, Kerala
Ph: 0472 280 2424

4) Taluk Office Neyyattinkara, Alummoodu, Neyyattinkara, Kerala
നെയ്യാറ്റിൻകര കാട്ടാക്കട താലൂക്കുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്..താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോൺ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക 0471 222 2227, 94460 05836, 94958 28499,99951 91282

5) Kattakkada Taluk Office, Kunjulekshmi Towers, Kattakkada, PH: 0471 229 1414

6) Taluk Office Chirayinkeezhu, Mini Civil Station, Chirayinkeezhu, Thiruvananthapuram Ph: 0470 262 2406

7) Varkala Taluk Office, Court Rd, Varkala, Kerala , 0470 261 3222

Thrissur - തൃശ്ശൂർ

Please note that used goods will not be accepted

1.Bed Sheet
2.Blanket
3.Towel
4.Saree
5.Lungi/Dothy
6.Shirt/T-Shirt
7.Nighty
8.Undergarments(Small,Medium,Large)
9.Vicks/Amrutanjan
10.Umbrella/Rain Coat
11.Slippers/Foot Wears
12.Gloves
13.Face Mask
14.Aluminium Pots
15 Steel Plates
16.Spoon
17.Bed,Bed Coat
18.Tooth Brush(Small, Large)
19.Tooth Paste
20.Bucket
21.Mug
22.Toilet Soap
23.Washing Soap
24.Washing Powder
25.Floor Cleaning Lotion
26.Dettol/Antiseptic-Lotion
27.Sanitary Napkin
28.Torch
29.LED Bulb
30.Candles
31.Sleeping Mat
32.Lighter/Matches
33.Broom
34.Gas Stove
35.Kids Dress
36.Kids Chappal/Shoes
37.Diaper
38 Floor Mat
39.School Bags
40.Tiffin Box
41.Water Bottle
42.Note Book
43.Instrument Box
44.Pen/Pencil
45.Electric Kettle/Flask
46.Pillow with Cover
47.Drinking Glass
48.Bowl(non plastic)
49.Mirror
50.Steel Utensils

FOOD ITEMS

1.Rice
2.Drinking Water
3.Baby Food
4.Green Gram
5.Ground Nut
6.Dhal
7.Salt
8.Coconut Oil
9 Sambar Powder
10.Turmeric Powder
11.Chilly Powder
12.Coriander Powder
13.Sugar
14.Tea Powder
15.Biscuit
16.Rusk
17.Coconut
18.Tinned Foods
19.Flour(Wheat,Maida,Rava,Rice)

Apart from the above requirement, District Disaster Management team immediately require Divers and Boats for rescue operations. Professional Divers may please contact Disaster Management Control room for the same

Collection Point at Taluk Offices and District Collectorate

Disaster Management Control Room - 0487 2362424 ( District Emergency Operation)
Deputy Collector ( DM ) & Nodal Officer -Relief activities - 8547610089
CA to District Collector - 9447082938
District Collector's Office - 0487 2361020

Taluk Level

Tahsildar - Mukundapuram - 9447725259
Tahsildar - Chavakkad - 9447707350
Tahsildar - Kodungallur - 9447702336
Tahsildar - Thalapilly- 9447723226
Tahsildar - Kunnamkulam - 8547002060
Tahsildar - Thrissur - 9447731443

Kozhikode - കോഴിക്കോട്

സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് :

സ്കൂളിലേക്ക് ആവിശ്യമായ സാധനങ്ങൾ , നോട്ടുബുക്ക് ,പെൻസിൽ ,ബാഗ് , മറ്റു പഠന വസ്തുക്കൾ

സ്ത്രീകൾക്ക് :

സാരി, നെറ്റി സാനിറ്ററി , നാപ്കിന്സ് , ഇന്നർ വെയറുകൾ , മറ്റു വസ്ത്രങ്ങൾ
(വസ്ത്രങ്ങൾ എല്ലാം പുതിയത് മാത്രം )

മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക്

വസ്ത്രങ്ങൾ ,കമ്പിളി പുതപ്പുകൾ ,ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ ,മറ്റു ഉപകാരപ്രദമായ സാധനങ്ങൾ

മറ്റ് ആവിശ്യമായ സാധനങ്ങൾ :

കുടിവെള്ളം ,വസ്ത്രങ്ങൾ (പുതിയത് മാത്രം ), ഇന്നർ വെറുകൾ (പുതിയത് മാത്രം ), അരി ,റവ ,ആട്ട ,ബിസ്‌ക്കറ്,
പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ ,പാചക എണ്ണകൾ ,പ്രാഥമിക ശുശ്രൂക്ഷ മരുന്നുകൾ ,മെഴുകുതിരികൾ ,തീപ്പെട്ടികൾ ,ബക്കറ്റുകൾ ,കപ്പുകൾ ,പാത്രങ്ങൾ ,ടൂത് പേസ്റ്റുകൾ , ബ്രഷ് ,സോപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ ,കിടക്ക,ബെഡ്ഷീറ്റ് ,പാൽപ്പൊടി ,ചായപ്പൊടി ,ഫ്ലാസ്ക് ,കുടകൾ ,Raincoat ,LED ലൈറ്റുകൾ emergency lights, phenol,
kerosene, gas stove, toilet/floor cleaner, cleaning brushes

നീന്തൽ വിദഗ്‌ദ്ധരെയും , ബോട്ട് കൈവശം ഉള്ളവരെയും ആവിശ്യം ഉണ്ട്

നീന്തൽ വിദഗ്‌ദ്ധരെയും ,ബോട്ട് കൈവശം ഉള്ളവരുമായ വോളണ്ടീർമാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന കോളത്തിൽ ഏതാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്

DTPC ഓഫീസ് മാനാഞ്ചിറ കോഴിക്കോട്

വിളിക്കേണ്ട നമ്പറുകൾ : 9847736000, 9961762440

DTPC Office, Mananchira ,Kozhikode
Contacts : 9847736000, 9961762440

Emergency Contact Number: 04952371002