Kerala Rescue
Priority : High Medium Low
 Aug. 15, 2019, 10:48 a.m. MEDIUM priority

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ റിലീഫ് ക്യാമ്പുകളുടെ എണ്ണം ഓഗസ്റ്റ് 15 ,2019 05.00 PM ലെ കണക്കു പ്രകാരം 17 ആയിരിക്കുന്നു . ജില്ലയിൽ മഴ കുറഞ്ഞതാണ് ക്യാമ്പുകളുടെ എണ്ണം കുറയാൻ കാരണം.ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പുകളിൽ 429 കുടുംബങ്ങളും 1629 ആളുകളും ഉണ്ട്
 Aug. 15, 2019, 10:48 a.m. RELIF CAMPS REDUCED IN ERNAKULAM TO 17