031 : പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നല്‍കുന്ന മുന്‍കരുതലുകള്‍ അഥവാ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ താഴെ പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുക.

Health Advisory from Directorate of Health Services, Kerala : To view the details please click the link here


Very Important
Sept. 2, 2018, 6:27 p.m.

030 : Kerala Social Security Mission is looking for Assistive Deices for persons with disabilities among the flood affected victims.
Contact Dr Asheel, MD KSSM


Very Important
Aug. 28, 2018, 9:55 p.m.

Important announcements - 24th Aug 2018
===================================
028 : Message from Shri PH Kurian IAS (Additional Chief Secretary to Govt.) : Please find the list of families willing to offer foster homes. The list was prepared by News18 Channel . You may please verify this locally and take appropriate decisions to use this list (List attached in the message below).

026 : Social Welfare Dept has urgent requirement of 5000 pieces of wheel chairs , crutches , hearing aids to support across Districts

025 : Kudumbasree is looking for over 40,000 Volunteers, 20,000 pairs of Gumboots, 22,000 pairs of Gloves to support in Patahanamthitta, Alappuzha, Eranakulam, Kottayam, Thrissur and Wayanad Districts

024 : Animal Husbandry Department : 100 Metric Tons of Cattle Feed and 300 Metric Tons of Hay/ Paddy straw in Pathanamthitta, Kottayam, Alappuzha and Ernakulam Districts

015 : പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നല്‍കുന്ന മുന്‍കരുതലുകള്‍ അഥവാ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ click


Very Important
Aug. 24, 2018, 1:14 p.m.

023 : As you know, Kerala is battling to rebuild lives of nearly 300,000 families affected by floods. In partnership with Amazon, we have launched a campaign to donate to families returning home. Amazon will be used as a platform to accept consumables from various suppliers , by using the donations from around the country. Request your help to donate for this cause as well as to share it with all your network

The amazon link for the campaign is here


Very Important
Aug. 23, 2018, 7:42 p.m.
Priority : High Medium Low
019 : Veterinary and Animal Husbandry - Guidelines on Carcass disposal : കാലവര്‍ഷ കെടുതി - ചത്ത മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും മറവു ചെയ്യേണ്ട വിധം - കേരള വെറ്ററിനറി & അനിമല്‍ സയന്‍സസ് യൂണിവേര്‍സിറ്റി .
Download
Aug. 22, 2018, 2:56 p.m.
018 : District requirements - Non Food items : ജില്ലകളിലേക്ക് ഒരാഴ്ച്ച ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണ ഇതര സാധനങ്ങള്‍ (22/8/18).
View Image
Aug. 22, 2018, 2:56 p.m.
017 : ദുരിതാശ്വാസത്തിനായ് മത്സ്യഫെഡ് റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷന്‍ സെല്ലുകള്‍ തുറന്നു. Matsyafed - FLOOD RESCUE CELL HELPLINE NUMBERS
View Image
Aug. 22, 2018, 2:12 p.m.
016 : Disaster Management Department – Flood – Relief measures – Clearance of affected areas- Orders issued.
Download
Aug. 22, 2018, 2:07 p.m.
015 : പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നല്‍കുന്ന മുന്‍കരുതലുകള്‍ അഥവാ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ താഴെ പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുക. Health Advisory from Directorate of Health Services, Kerala : To view the details please click the link here
Download
Aug. 21, 2018, 11:01 p.m.
014 : International standard for packing material for aid - Donors may please use this as found appropriate
View Image
Aug. 21, 2018, 5:12 p.m.
013 ; MALAPPURAM KONDOTTY TALUK Updated on : 21th Aug 2018 10:00 PM വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനവുമായി ബന്ധപെട്ടു കൊണ്ടോട്ടി താലൂക്ക് ഓഫീസില്‍ ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ചെയ്യുനതിനു ലാപ്പ്ടോപ്പും ഇന്റെര്നെറ്റും ഉള്ള 5 വോളണ്ടിയേഴ്സിനെ നാളെത്തേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് . താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ കൊണ്ടോട്ടി താലൂക്ക് ഓഫീസരുമയി ബന്ധപെടുക contact number - 8547618450 , 0483 2713311
Aug. 21, 2018, 3:53 p.m.
012 : In TVM District Collection Centers are operating at 1. Nishagandhi Auditorium in Kanakakkunnu 2. SMV School near Overbridge, TVM 3. Priyarshini Hall, EastFort, TVM 4. Cotton Hill Girls High School, Vazhuthacaud
View Image
Aug. 21, 2018, 8:21 a.m.
011 : District level requirements on Food and non food items as of 20th .
Download
Aug. 20, 2018, 11:01 p.m.
010 : District level requirements on Food and nn food items as of 20th .
Download
Aug. 20, 2018, 11:01 p.m.