കലക്ടറേറ്റിനു സമീപമുള്ള *ടി എം വര്ഗീസ് ഹാളി* ൽ നാളെ *(ഓഗസ്റ്റ് 10) രാവിലെ 9.30ന്* ആവശ്യ വസ്തുക്കളുടെ ശേഖരണ കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കുന്നു. നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന ദുരിതാശ്വാസ സാമ...
Priority : High Medium Low
 Aug. 9, 2019, 11:05 p.m. HIGH priority

കലക്ടറേറ്റിനു സമീപമുള്ള *ടി എം വര്ഗീസ് ഹാളി* ൽ നാളെ *(ഓഗസ്റ്റ് 10) രാവിലെ 9.30ന്* ആവശ്യ വസ്തുക്കളുടെ ശേഖരണ കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കുന്നു. നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികൾ എത്തിച്ചു കൊണ്ട് ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തെ നമുക്കൊരുമിച്ചു നേരിടാം. അവശ്യ സാധനങ്ങൾ *റ്റി .എം വർഗീസ് ഹാളിലോ* താലൂക്ക് ഓഫീസികളിലോ എത്തിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ജില്ലയിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളുടേയും സഹകരണം ഇക്കാര്യത്തില്‍ ആത്മാര്‍ത്ഥമായി അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. ജില്ലയിലെ 6 താലൂക്ക് ഓഫീസുകളിലും കൗണ്ടര്‍ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവയുടെ ഫോണ്‍ നമ്പരുകള്‍ താഴെ പറയും പ്രകാരമാണ്. കളക്ട്രേറ്റ് 1077 കൊല്ലം താലൂക്ക് - 0474-2742116 കൊട്ടാരക്കര - 0474-2454623 പുനലൂര്‍ - 0475-2222605 പത്തനാപുരം - 0475-2350090 കരുനാഗപ്പളളി - 0476-2620223 കുന്നത്തൂര്‍ - 0476-2830345 അബ്ദുൾ നാസർ ഐഎഎസ്, ജില്ലാ കളക്ടര്‍, കൊല്ലം. *Floods REHAB Kollam 2019*
 Aug. 9, 2019, 11:05 p.m.
See All Announcements